Företagets historia

Carl-Johan Johansson, Målilla Hyvelbänkar

Redan 1907 tillverkades de första hyvelbänkarna i Målilla. Den dåvarande fabriken ödelades i en brand 1945 men redan året därpå uppfördes en ny. Sedan dess har hyvelbänkstillverkningen fortsatt i samma släkt och bänkarna ser fortfarande likadana ut som de gjorde när firman startades.

Standardbänktypen har traditioner från 1700-talet och kallas klassisk eller gustaviansk. På bilden här ovan till höger ser vi Målilla Hyvelbänkars grundare Carl-Johan Johansson vid rikthyveln. Bilden är tagen omkring 1912.

Fotot till vänster här nedan visar arbetsstyrkan från 1912. Bilden till höger är av Yngve Karlsson.

Från vänster i den vänstra bilden: C-J Johansson, Edvin Johansson, Einar Balk, Willy Carlsson och Axel Carlsson.

Företaget idag

Leif Karlsson, Målilla Hyvelbänkar

Vi är nu det enda företaget i Sverige som fortfarande tillverkar hyvelbänkar på ett hantverksmässigt sätt. Våra kunder är främst olika hantverksskolor och bildkonstnärer eller bildhuggare som har höga krav på sin utrustning. Fabriken där tillverkningen sker har idag samma utformning som den hade på fyrtiotalet.

Den nuvarande ägaren Leif Karlsson (t.h.) driver företaget på hobbybasis.